+38 (04744) 3-14-03
Меню

Ревуцька Алла Олександрівна

Ревуцька Алла Олександрівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: заступник декана факультету економіки і підприємництва з профорієнтаційної роботи

 

Освіта: у 2002 році закінчила педагогічний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та отримала кваліфікацію «Викладач педагогіки та психології».

У 2004 році закінчила економічний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та отримала кваліфікацію «Економіст».

Діяльність:

2004-2007 роки викладач кафедри загальної економічної теорії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2007 року викладач кафедри економічної теорії Уманського національного університету садівництва.

У березні 2015 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, на тему: «Трансформація відносин власності в аграрному секторі» на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

З 2017 року старший викладач кафедри економіки Уманського національного університету садівництва.

Напрям наукового дослідження:

Загальнокафедральна тема: «Механізми та інструменти регулювання соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України».

Дослідження викладача здійснюється в межах теми кафедри у розділі «Економічні основи трансформації відносин власності в контексті формування та функціонування господарських структур ринкового типу».

Викладає навчальні дисципліни:

  • Історія економіки та економічної думки;
  • Регіональна економіка;
  • Національна економіка.