+38 (04744) 3-14-03, +380 (97) 460-93-43 (Viber)
Меню
Остання редакція: 24 березня 2021

Економіка

Економіка – це наука про ефективне використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, про шляхи й методи одержання підприємством максимально можливого прибутку за найменших витрат. Студенти-економісти вивчають механізм функціонування будь-якої компанії, незалежно від її розміру (мале підприємство чи велика транснаціональна корпорація) та форми власності.

Під час навчання студенти отримують знання щодо особливостей господарювання підприємств різних сфер діяльності, формування оптимальної виробничої програми, стратегічного і тактичного планування, прийняття господарських рішень, управління якістю та конкурентоспроможністю продукції, організації праці тощо. Вони вміють планувати та прогнозувати діяльність організації, потребу у ресурсах, організувати реалізацію управлінських рішень, зовнішньоекономічну діяльність, співпрацю з банками та іншими кредитно-фінансовими установами, ефективні системи мотивації праці.

Фахівці зі спеціальності «Економіка» організовують господарську діяльність підприємства, конкурентоспроможного на внутрішньому та зовнішньому ринку, розраховують собівартість продукції, складають кошторис витрат, прогнозують фінансово-економічні результати виробництва та збуту, і визначають, яким чином зробити діяльність підприємства більш ефективною.

Випускники університету зі спеціальності «Економіка» можуть обіймати такі посади:

 • економіст підприємства, головний спеціаліст (установи, організації),
 • завідувач економічно-фінансового відділу підприємства,
 • завідувач фінансового відділу райдержадміністрації,
 • заступник директора з економічних питань,
 • економіст обчислювального центру,
 • ревізор з виробничо-технічних і економічних питань,
 • експерт-аналітик з економіко-фінансових питань,
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки та організації комерційної діяльності,
 • радник-консультант з питань планування та організації виробничої діяльності,
 • помічник керівника підприємства (установи, організації),
 • керівник підприємства або підрозділу.

Крім того, ґрунтовні економічні знання дозволяють фахівцю зі спеціальності «Економіка» розпочати власну справу, зайнятися підприємницькою діяльністю.

Як отримати прибуток – знає економіст!