+38 (04744) 3-14-03
Меню

Останні новини

Спільна онлайн-лекція зі стейкхолдером освітньо-професійної програми «Маркетинг» з  дисципліни «Маркетингове ціноутворення» Читати повністю
21.03.2023

Спільна онлайн-лекція зі стейкхолдером освітньо-професійної програми «Маркетинг» з дисципліни «Маркетингове ціноутворення»

Читати повністю

Переймаємо кращі європейські практики змішаного навчання Читати повністю
20.03.2023

Переймаємо кращі європейські практики змішаного навчання

З 06 лютого по 13 березня науково-педагогічні працівники кафедри фінансів, банківської справи та страхування стали учасниками міжнародного підвищення кваліфікації на тему: «Інтерактивні технології змішаного навчання припідготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та України».

Читати повністю

Всі новини

Факультет економіки і підприємництва, який створено у серпні 1999 року, своїм корінням сягає у часи перетворення Головного училища садівництва в Уманське училище землеробства і садівництва. Саме тоді за ініціативи кандидата наук, статського радника П.А. Загорського започатковано викладання курсу економіки сільського господарства. З 1878 року вводиться дисципліна «Рахівництво», першим викладачем якої був на той час директор училища,  дійсний статський радник Д.С. Леванда.

Підготовку спеціалістів економічного профілю було розпочато в Уманському сільськогосподарському інституті у 1976 році зі створенням економічного факультету. А нові економічні умови незалежної України, перехід до ринкової економіки, необхідність підготовки спеціалістів, здатних вільно орієнтуватися в лабіринтах підприємницької діяльності, долати всі економічні перешкоди сприяли подальшій трансформації економічного факультету та створенню на його основі факультету економіки і підприємництва.

До складу факультету входить 6 кафедр:
- обліку і оподаткування (завідувач кафедри – д.е.н., професор Мельник Л.Ю.);
- фінансів, банківської справи та страхування (завідувач кафедри – д.е.н., доцент Прокопчук О.Т.);
- підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (завідувач кафедри –  д.е.н., доцент Соколюк С.Ю.);
- маркетингу (завідувач кафедри – д.е.н., професор Пенькова О.Г.);
- економіки (завідувач кафедри – д.е.н., професор Мудрак Р.П.);
- інформаційних технологій (завідувач кафедри –  к.т.н., доцент Ліщук Р.І.).

Всього на факультеті працює більше 100 викладачів, з яких понад 75 % мають наукові ступені та вчені звання.

Факультет економіки і підприємництва акредитований за ІV рівнем. Здійснює підготовку фахівців освітніх рівнів молодшого бакалавра, бакалавра та магістра зі спеціальностей: «Облік і оподаткування», «Економіка» та «Маркетинг»; бакалавра та магістра зі спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і бакалавра зі спеціальності «Комп'ютерні науки», «Соціальне забезпечення».

На кожній кафедрі працюють наукові студентські гуртки, проводяться наукові студентські конференції та олімпіади. Щорічно студенти факультету стають призерами Всеукраїнських олімпіад. Доброю традицією стало проведення на факультеті міжнародних науково-практичних конференцій з актуальних питань соціально-економічного розвитку країни, у яких беруть участь провідні науковці не лише України, а й США, Польщі, Росії, Білорусі.

Студенти факультету беруть участь у стажуванні за кордоном, під час якого вивчають досвід господарювання фермерських господарств, підприємств переробної промисловості, організації агробізнесу тощо. Такі зв’язки налагоджені з Великою Британією, Німеччиною, Швейцарією, Польщею, Данією та іншими країнами.

Факультет пишається своїми випускниками, які успішно працюють керівниками агропромислових підприємств, комерційними директорами, бухгалтерами, економістами, спеціалістами в органах податкової інспекції та  фінансово-кредитних установах.