+38 (04744) 3-14-03
Меню
Остання редакція: 23 квітня 2020

Вдосконалення професійних компетентностей студентства факультету економіки і підприємництва

Проведення студентських наукових конференцій є невід’ємною формою висвітлення підсумків наукової роботи студентів Уманського НУС і водночас це ефективний засіб об’єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації набутих ними здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності.

23 квітня 2020 року на факультеті економіки і підприємництва була організована й проведена Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція. Цього року захід було приурочено 120-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства С.С. Рубіна.

Відповідно до програми конференції, на факультеті економіки і підприємництва працювало 6 секцій: економіки; фінансів, банківської справи та страхування; обліку і оподаткування; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; маркетингу й інформаційних технологій.

Карантинні умови сьогодення згрупували учасників конференції адаптуватись до проведення засідань в on-line режимі, і як виявилось студенти й викладачі цілком готові до таких викликів.

Результатом спільної праці стало число учасників, які висловили бажання опублікувати власні тези та безпосередньо взяти участь в їх обговоренні. Як завжди, студенти факультету економіки і підприємництва стали одними з найактивніших, підготувавши близько 130 тез доповідей.

Конференція відбулася у форматі секційних on-line засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням всіх присутніх.

Кількість матеріалів, що були представлені до розгляду на Всеукраїнській студентській науковій Інтернет-конференції, засвідчила не лише про актуальність заявленої проблематики, але й здатність фахової спільноти сприймати виклики різноманітних проблем та якісно напрацьовувати шляхи їх подолання. Тому науковий захід зміг об’єднати погляди різних учасників.

 

Юлія Улянич, к.е.н., доцент,
заступник декана факультету економіки і підприємництва
з наукової роботи