+38 (04744) 3-14-03
Меню
Остання редакція: 28 березня 2019

Збори трудового колективу факультету економіки і підприємництва

28 березня 2019 року на факультеті економіки і підприємництва Уманського НУС відбулись збори трудового колективу факультету щодо розгляду звіту декана факультету про виконання умов контракту. Зокрема, декан Ю.О. Нестерчук, д.е.н., професор висвітлила результати діяльності факультету економіки і підприємництва за 2012-2018 н.р. за усіма видами робіт. У звіті знайшли відображення показники діяльності, досягнення та перемоги з навчальної, наукової, організаційно-виховної, профорієнтаційної роботи та практичної підготовки студентів. Було запропоновано напрями покращення роботи факультету економки і підприємництва на перспективу.

В обговоренні звіту декана взяли участь доктори економічних наук, завідувачі кафедр економіки Р.П. Мудрак та обліку і оподаткування Л.Ю. Мельник. У результаті відкритих слухань колектив факультету одноголосно затвердив звіт декана факультету економіки і підприємництва про виконання умов контракту.

 

Секретар Галина Аніщенко