+38 (04744) 3-14-03
Меню
Остання редакція: 27 вересня 2021

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітніми рівнями – "Бакалавр" та "Магістр". Випускники кафедри здатні працювати в галузі державних фінансів, зокрема в системах Міністерства фінансів, Державного казначейства, Державної податкової адміністрації, державних контролюючих органах, на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, у вищих навчальних закладах, у науково-дослідних установах.

м. Умань, вул. Глібка, 17

(04744) 3-53-64

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування